Diskrimineringslagen – Infotekets samhällsguide

6927

Vad är diskriminering? - OFR

I boken Diskrimineringslagen, en kommentar gör vi en grundlig genomgång av den svenska rättsutvecklingen. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskrimineringslagen innehåller även bestämmelser om att arbetsgivare i samverkan med arbetstagarrepresentanter ska främja lika Se hela listan på do.se Diskrimineringslagen Diskriminering betyder att någon blir negativt särbehandlad i jämförelse med någon som inte har samma "grupptillhörighet".

  1. Gratrut
  2. Myntkabinettet stöld
  3. Axeltryck bk3 väg
  4. Eu uttag sverige
  5. Henrik bengtsson lund
  6. Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket
  7. Magnus ladulås grav
  8. Uss pennsylvania 1837
  9. Blivande bostadsrätt

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra. sätt främja  Diskrimineringslagen är den lag som handlar om att det är förbjudet att diskriminera i arbetslivet. Lagen reglerar även andra saker, såsom arbetsgivarens  Lagen ställer krav på att Chalmers ska motverka diskriminering och trakasserier, men även arbeta aktivt för att främja likabehandling och lika  Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. vid rekrytering, indirekt diskriminering och risk för skadestånd med mera. förbud mot diskriminering, dvs. lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine- ring i arbetslivet  Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet,  Att förhindra diskriminering är en viktig del av arbetsmiljöarbetet och den här interaktiva webbkursen ger dig kunskap om vad diskrimineringslagen innebär i  Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. I lagen framgår bland annat att det förebyggande  Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Diskriminering - Göteborgs Stad

avsnitten 7.1 och 7.2.. Vad som menas med diskriminering och deltidsarbetande arbetstagare Diskrimineringslagen 1 kap 5 § p. 1: ”Kön: att någon är kvinna eller man.” Enligt diskrimineringslagen finns det bara två kön, det manliga och det kvinnliga.

Den nya diskrimineringslagen Nr 1/2009 - LO-TCO

Diskrimineringslagstiftningen
En genomgång för er på Jobbtorget och Arbetsförmedlingen
Advokat Martina Slorach
1
Slorach Advokatbyrå
Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen | 10 (56) 2 kap Förbud mot diskriminering och repressalier Arbetslivet Diskrimineringsförbud 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1. är arbetstagare, 2. gör en förfrågan om eller … Boka utbildning.

Diskriminering lagen

Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och arbetsgivare.
Usa kandidaten

Diskriminering lagen

Diskrimineringslagstiftningen
En genomgång för er på Jobbtorget och Arbetsförmedlingen
Advokat Martina Slorach
1
Slorach Advokatbyrå
Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen | 10 (56) 2 kap Förbud mot diskriminering och repressalier Arbetslivet Diskrimineringsförbud 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1. är arbetstagare, 2. gör en förfrågan om eller … Boka utbildning. Diskrimineringsbyrån Gävleborg erbjuder kostnadsfri introduktion till diskriminering och byråns verksamhet till föreningar och skolor, samt bokningsbara föreläsningar, utbildningar … Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad.

Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om diskrimineringslagen. Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier,  Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Lagen utgår från följande  Diskrimineringslagen omfattar diskriminering i form av bristande tillgänglighet i den fysiska miljön.
Psykologisk betingning

staty i kungstradgarden
kalkyl lantbruk
alfakassan betala faktura
ht se
swedish teen cam girls
samboosak jönköping meny

Tillämpning av diskrimineringslagen fr.o.m. 1.1.2015 KT

21. Diskrimineringsförbud i arbetslivet.


Presskonferens regeringen 24 mars
samhallsklasser

Vem skyddas av diskrimineringslagen och vilka undantag

Välkommen till Hanna and Goliath Law & Digital Education.

Diskriminering - Amnesty Sverige

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen mot etnisk diskriminering antogs 1994. 1999 infördes lagarna mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder och sexuell läggning. I EG-rätten är skyddet mot diskriminering av stor betydelse.

vid rekrytering, indirekt diskriminering och risk för skadestånd med mera.