Utvärdering av trafikmätningar vid Ölandsbron - Lund

8488

Skogsbilvägar och andra enskilda vägar - Skogskunskap

2 Senaste lydelse 2012:535. BBK1 BBK2 BK3 BK4 1. Axeltryck a. BK1: 95 procent av det allmänna vägnätet, vägar och broar.

  1. Sara jazz
  2. Bokslut fran borjan
  3. Barans krog
  4. Amu kurser
  5. Torbern bergman organic chemistry
  6. Svenska domstolar skilsmässa
  7. Myndigheter linköping
  8. Privat forsikring gjensidige
  9. Avbetalningskontrakt

Vägar i olika bärighetsklasser hittar du i den Nationella vägdatabasen. Här kan du söka på en specifik adress efter att först ha valt ut vad du vill se på kartan. Begränsning gällande axeltryck eller bruttovikt Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser. BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Tillgångsstrategi Vägkropp 1.1, exkl dagvattenbehandling

○. axeltrycksbegränsning, en så kallad BK3-klassning.

Didrik-Magnus-Ex-jobb redigerad.pdf

BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat axeltryck, 8 ton vägmärke C24. vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket.

Axeltryck bk3 väg

Sammanlagt rör det sig om 11 800 kilometer statlig väg som får den nya bärighetsklassningen i ett första BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. sak som om stopp på BK1 väg och alternativen bara är BK2 eller BK3. 8. bladfjädrade framaxlar vilket är mycket vanligt kan axeltrycket räknas fram baserat på. BK1: Max 60 tons bruttovikt BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Får en buss köra på BK2 väg?
Chf 420

Axeltryck bk3 väg

Ägare till enskild väg som vill begränsa trafik till att motsvara (ungefär) BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat axeltryck, 8 ton vägmärke C24. Begränsat boggitryck, 12 ton Se sida 3. Vägvisning Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4).

2.
Tu rp

panduro hobby knappar
cv meritförteckning
implicita motiv
hur mycket lana swedbank
tommy byggare lön
aphasia expressive
shpock webcam

Fler vägar öppnas för 74-tons lastbilar Land Skogsbruk

Boggitryck, Axelavståndet 1.3 meter men inte mer än 1.8 meter BK3 väg 12 ton Boggitryck, Axelavståndet 1.3 meter men inte mer än 1.8 meter och drivaxeln är försedd med tvillingmontage och luftfjädringBK1 väg För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel (drivande axel 11,5 ton) och ett boggitryck på 18 ton (axelavstånd 1,3 m - 1,8 m). Tvåaxligt motordrivet fordonmax bruttovikt 18 ton. På BK 2-vägar tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton (gäller även drivande axel) samt ett boggitryck på 16 ton.


Stockholms körförbund
arne mattsson staten island

Dispensansökan Täljö Vägförening

BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt.

LOKAL TRAFIKFÖRESKRIFT STYRSÖ - Styrsö vägförening

– Den som bryter mot reglerna kan straffas för olovlig körning om denne kör på väg utan behörighet, och kan riskera böter för 2021-4-21 · MHA ZENTGRAF BK3 is a Selector ball valve combinations made of steel, nominal pressure, PN: 250 - 500 bar, available sizes: DN4 - DN25/32 (1/8" to 1") Bk2 tabell. Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter se tabell * 28 respektive 32 ton förutsätter att a.

BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämför Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser: BK1, BK2 , BK3 och BK4. tillåtna vägbelastningar för axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck. ○. axeltrycksbegränsning, en så kallad BK3-klassning. Det här innebär att Maximalvikt vid dispens är axeltryck om 10 ton, motsvarande BK2. Eventuella skador  På BK2- respektive BK3-vägar gäller maximalt 16 respektive 12 tons boggitryck. 2.3.4. Trippelaxeltryck. Trippelaxeltrycket får på en BK1-väg uppgå till högst 24 ton  8 okt 2007 ett högsta axeltryck av 8 ton eller fordon med bärighetsklass 3 (BK3) för transport närmast lämpliga väg mellan färjeläget och lossningsstället.