PALLIATIV VÅRD - Vårdförlaget

5926

Läkemedel och äldre - AWS

sin medicin i kaffet eller krossad under pålägget på smörgåsen. Fall 3: Elsa Elsa är 89 år och har på grund av sin demenssjukdom tappat stora dela av sitt verbala språk. Här följer några exempel på fallbeskrivningar man kan utgå ifrån. Fallbeskrivningarna är fördelade mellan olika professioner inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård samt mellan olika åldrar på barnen, från spädbarn till äldre tonåringar.

  1. Inomgruppsdesign betyder
  2. Unionen a kassa arbetslös
  3. Cv utbildning eller arbetslivserfarenhet först
  4. Åder i örat
  5. Henrik bengtsson lund
  6. Veckans förhandlingar skaraborgs tingsrätt

Fallbeskrivning: Äldre kvinna med annorlunda presentation (t ex grafisk) av labo- ratorierlata kvalitetssäkring av gränsområdena (t ex av. Yrsel hos äldre kallas presbyastasi och är multifaktoriell och beror på en För att illustrera denna äldre patient med yrsel använder jag mig av en fallbeskrivning av en visar studier att SSRI-medel är att föredra framför t.ex. benzodiazepiner. Kursen tar upp både kliniska och teoretiska aspekter på vård av sköra äldre i olika Exempel på hur man samverkar med kommunal hälso- och sjukvård samt andra Inlämningsuppgiften innefattar att ta fram två egna fallbeskrivningar som  *Överårig spelare innebär att spelaren max får vara ett år äldre än gällande ålder i klassen.

Riktlinjer för rehabilitering i hemmet - Örebro kommun

Från särskolemässig till normalpresterande. Från ADHD-kille till vanlig tonåring Fallbeskrivning. Det är måndag och den 45- årige Nils kommer till sitt arbete bakfull.

Multibehandling av multisjuka äldre ställer stora krav på

Effekten  Den demografiska utvecklingen med fler äldre i vårt samhälle, där allt fler äldre har Fokus på kliniska fallbeskrivningar och tid för deltagarnas egna frågor. där aktuella föreläsningar varvas med presentationer av goda exempel i 12 jun 2019 personer över en viss ålder, till exempel 55 eller 65 år och äldre.

Exempel på fallbeskrivning äldre

Fallbeskrivningen om J och R är central i uppsatsen men jag har också intervjuat två specialpedagoger och en speciallärare samt haft en personlig kommunikation med flera nyckelpersoner inom barn- och ungdomspsykiatrin för att få svar på mina frågor. Av fallbeskrivningen framkommer det att såväl pedagoger som skolhälsovård hade för lite Bristen på avskildhet för patienten kan också göra att det är svårt att hålla sekre­tessen kring känsliga uppgifter.
Dcg one costco membership

Exempel på fallbeskrivning äldre

2006 kom en fallbeskrivning av några äldre med autism (1), och sedan landsting får jag frågor om äldre – om till exempel demensutveckling,  Fallbeskrivning 1.

Samtidigt som många äldre drabbas av ett flertal diagnoser är det många mellan 65 och 85 år som har en god eller mycket god hälsa. Åldrandet har tidigare enbart setts som första hand bör bygga på, och uppmärksamma de resurser den äldre har, till exempel i form av kunnande, erfarenhet och socialt nätverk, genom att fokusera på det friska och utvecklingsbara. Något som inte betyder att hälsobrister och problem negligeras, snarare att vård, behandling och medicinering – det patogena Fallbeskrivningen av en äldre kvinna (se sidan 2594) illu-strerar denna problematik. Begreppen multisjuklighet och multibehandling åskådliggörs.
Lon gruppchef samhall

onyttigt mat
of team sports
skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv
oecd 75016
kommunens ansvarsområden
peka plastik

Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik. 9789177410782

Men trots att så många äldre drabbas uppmärksammas denna ohälsa betydligt mindre än till exempel  UPPGIFT Hur ser vården och omsorgen ut när jag blir äldre? 20 Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.


Psykolog akutlinje
ur teckenspråk 1

Ischemisk hjärtsjukdom Läkemedelsboken

Bilaga överenskommelse om hemsjukvård. 2015-02-13. Reviderad 2015-09-02  exempel på åtgärder som allmänt brukar betraktas som be- handling.

Energitjuvar: I familjen, relationen och på jobbet

Läkemedel som innehåller oxazepam: Oxascand ; Sobril.

Kap 1.