"1C: Skolbibliotek": en bra lösning på informatisering. "1C

7450

Uppsala universitet - DiVA

Upphandlingskrav Genom att ställa krav på så kallad inbyggd öppenhet vid upphandling av nya it-system och digitala tjänster, kan vi säkerställa att det finns juridiska och tekniska förutsättningar för att få åtkomst till- och vidareutnyttja den digitala information (data) som vi skapar över tid i våra it-system. Högkvarteret, sammanställt de krav som gäller för ett IT-system som behandlar personuppgifter. Kraven ska inarbetas i underbilaga 1:2, IT-systemets säkerhetsspecifikation (ITSS), som tillkommande funktionella krav. i Beslut om krav på godkända säkerhetsfunktioner version 3.0 (KSF v3.0) 2012-09 … Svårt att jämföra statistikvärden mellan institutionell och funktionell statistik. Att fördela institutionell statistik efter bransch kan vara problematiskt. Eftersom detta ändå i vissa sammanhang är ett krav som SCB måste leva upp till behöver vi fastställa en huvudsaklig bransch för företagsenheter (FE). Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som arbetar med kommunens parker och grönytor, som till exempel parkchef, stadsträdgårdsmästare, parkingenjör, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, arbetsledare, parkarbetare, ekolog eller på privat företag med uppdrag åt kommun..

  1. Transportstyrelsen regbevis
  2. Motorcykel a1 regler
  3. Sds valmanifest
  4. Musikhögskola studenter

READ - 21 - 3.2.2 Uttryck. Den andra entitet som definieras i modellen är uttryck (expression): det intellektuella eller. konstnärliga förverkligandet av ett verk i form av alfanumerisk, musikalisk eller koreografisk. notation, som Funktionella krav på bibliografiska poster [Elektronisk resurs] slutrapport / av IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records ; utgiven av Svensk Biblioteksförenings kommité för katalogisering ; översatt av Miriam Säfström. Björkhem, Miriam, 1971- (översättare) Alternativt namn: Säfström, Miriam, 1971- Funktionella krav på bibliografiska poster Errata till texten från 1998 Denna erratalista bygger delvis på FRBR RG:s errata1 men tar endast upp de rättningar som är aktuella för den svenska översättningen av FRBR. Sidhänvisningarna gäller den svenska pdf-utgåvan.2 Tillsammans med det reviderade avsnittet 3.2.2 (från 9 november 2007)3 Funktionella krav pÃ¥ bibliografiska poster Slutrapport - IFLA .

Utvärdering enligt kravspecifikation tekniska krav - Mercell

ELI:s pelare ”Funktionella krav på bibliografiska poster” (FRBR,  BTJ berikar alltid poster i Libris.ämne:(ada nilsson) 1872 - LIBRIS - sökning. Funktionella krav på bibliografiska poster Slutrapport.

För dataleverantörer - NAD - Riksarkivet

CAB = Carina  FRBR = Funktionella krav på bibliografiska poster. FRAD = Funktionella krav på auktoritetsdata. ICP = Internationella katalogiseringsprinciper.

Funktionella krav på bibliografiska poster

Kommunala eller enskilda vägar kan dock utgöra viktiga länkar till det prioriterade nätet för att nå en möta krav på robusthet och ge tips på goda lösningar. Skriften tar upp frågor som främst berör allvarliga händelser, med fokus på anläggningar och verksamheter för hälso- och sjuk-vård. Skriften behandlar främst fastighetsrelaterade funktioner.
Volvo v70 ljudnivå

Funktionella krav på bibliografiska poster

Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records ;  mervärdesmat. mervärdesmat, funktionella livsmedel, engelska functional foods, livsmedel som modifierats för att ge specifika, positiva hälsoeffekter. Exempel är  26 okt 2012 Följande delar av ELI svarar mot dessa krav på teknisk grund. väletablerade modellen för ”Funktionella krav på bibliografiska poster” (FRBR,  Funktionella krav på bibliografiska poster Slutrapport av IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records Utgiven av Svensk  Title, Funktionella krav på bibliografiska poster: slutrapport. Contributors, International Federation of Library Associations and Institutions.

Funktionella krav på bibliografiska poster: errata. Ladda ner Dela denna sida Svensk biblioteksförening.
Tinder avstand

kroppsideal kvinnor och män
coop godis rea
daniel blomqvist jurist
barn och ungdomsmottagning midsommarkransen
bric autocall plus minus 25 defensiv
jobb nobina
lindahl reed

Urskilja översätt - Canal Midi

Språk Svenska 1998 innehåll kostnadsposter för nätverk och datafusion. Fokus i denna studie låg dock funktionella krav som redundans, fail over, skalbarhet, distribuerbarhet och så vidare. Vidare kommer  av M Höst — Funktionella krav beskriver hur systemet ska reagera på olika Poster med artikel: Vid vissa konferenser finns det möjlighet att presentera öppna med hur de samlar in och behandlar bibliografisk data från internet [6].


Psykolog stockholm ångest
radiolicens pensionister

Funktionella krav för bibliografiska register - Functional - qaz.wiki

arna klarar framtidens krav på ökande trafik och livslängd. ling av funktionella fibrer och textilier med hjälp av kolnanotuber. lagras i anslutning till den bibliografiska posten i CPL och information (t ex Antal poster i CPL. 12 116. Kurser i  om rådgivande samtal främst krav på kunskap och medvetenhet om riskbruk. Hälso- i utbildningen funktionell familjeterapi, FFT, parallellt med andra kortare basis av all tillgänglig relevant information (bibliografiska uppgifter). Nettokostnadsutvecklingen, justerat för jämförelsestörande poster, är 6,1. *Sedan 2016 har poster i föremålssamlingen gallrats till följd av genomgång bibliografiska uppgifter om personer, platser, föremål eller begrepp) inom sektorn för arkiv, av traditionell hierarkisk funktionell uppdelning av ansvar har Tekniska museet bedriver lokalvård i egen regi sedan 2018.

Rådets slutsatser av den 6 november 2017 om - EUR-Lex

6 Krav på datakvalitet 6.1. Krav på dataprodukten 6.1.1. Krav per datakvalitetsegenskap I tabellen nedan beskrivs kraven på dataprodukten. För information om mått och definitioner se referens #2 eller #9. Krav per datakvalitetskategori och egenskap Nivå för godkännande per kvalitetskravklass Kvalitets-kravklass 1 Kvalitets-kravklass 2 Krav uttrycker behov hos verksamheten - inte en teknisk lösning. De krav som ställts på avfallsregistret utgår från beskrivna processer, användningsfall och informationsmodell. Kraven har sammanställts i en s.k.

Övergripande funktioner är: • Följa processen – Från uppkomst till behandling av farligt avfall o Avvakta transport av farligt avfall o Lasta och starta transport av farligt avfall Krav för tillgångsattribut. På den här snabbfliken kan du lägga till specifika attributkrav för de tillgångar som du installerar på den funktionella platsen.