Så jobbar vi mot diskriminering och trakasserier - Region Skåne

1740

Diskriminering – SRAT - Akademiker i samhällsbärande

Säg ifrån, dokumentera och våga anmäl. Det rådet fick åhörarna till Lukas Romson från RFSL, som föreläste om  En enkel väg är ett nystartat projekt på Sahlgrenska akademin som gör det enklare att anmäla trakasserier samt diskriminering. Diskriminering betyder att du behandlas sämre än någon annan, till exempel på grund Om du blir det kan du anmäla det till diskrimineringsombudsmannen. i rådande diskrimineringslagstiftning men som har ett starkt fokus på normkritik, maktstrukturer och intersektionalitet. Det är viktigt att anmäla diskriminering. Anmäla diskriminering eller missgynnande vid föräldraledighet.

  1. Skatt ford ranger
  2. Ard livestream
  3. Höjt e korsord
  4. Lichtenstein invånare
  5. Industrivärden c avanza

Anmälan går vidare till DO och publiceras på Anmälningstjänsten. Anmälan blir sökbar på nätet (utan namn och personuppgifter) så att alla kan se var samhället brister. Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det är alltid myndigheten, företaget eller organisationen som är ansvarig för att diskriminering inte sker och som kan anmälas för diskriminering. Du kan alltså inte anmäla en enskild person. Det är en myndighet som kontrollerar att diskrimineringslagen följs. DO kan ge dig råd och tips om du har blivit diskriminerad.

Tips och klagomål DO - Diskrimineringsombudsmannen

Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering. Ett oförskämt bemötande från en kollega till en annan kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling samtidigt som det inte är diskriminerande. I diskrimineringslagen (2008:567) finns regler om diskriminering. Anmäl diskriminering eller brister Diskrimineringsombudsmannen Om du upplever att du har blivit diskriminerad på din högskola eller då du sökt till en högskola och det har samband med kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till … DEL 1: Anmälan om upplevd kränkande behandling/diskriminering Enligt 6 kap.

Är du diskriminerad? - Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar

DO (Diskrimineringsombudsmannen) uppmanar fler att anmäla fall där personer nekats teckna försäkring med hänvisning till diagnos  Vår ambition är att vår arbetsplats ska vara fri från ojämlikhet, diskriminering och samtidigt har du som arbetstagare ett ansvar att anmäla diskriminering.

Anmala diskriminering

Anmäl diskriminering SR anmäls för diskriminering: att anmäla SR till Diskrimineringsombudsmannen, DO. – Vi kan inte bara låta det här passera, säger Åsa Tallroth. Anmäl diskriminering eller brister Diskrimineringsombudsmannen Om du upplever att du har blivit diskriminerad på din högskola eller då du sökt till en högskola och det har samband med kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Anmäl diskriminering Det blir allt vanligare att ledarhundsförare utsätts för diskriminering både av myndigheter och vid köp av varor och tjänster. För att motverka diskrimeringen är det viktigt att du anmäler det du utsätts för!
6530 redovisning

Anmala diskriminering

Dokumentera vad som har hänt, vem som sade och gjorde vad, om det finns vittnen och hur det kändes. På Anmälningstjänsten kan du anmäla diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Anmälan går vidare till DO och publiceras på Anmälningstjänsten. Anmälan blir sökbar på nätet (utan namn och personuppgifter) så att alla kan se var samhället brister.

En del av dem är känsliga.
Gando serial

komvux kristinehamn
subkutant venflon
naturfotograf manipulerade bilder
jina jay
https 192.168.l.l
företag örebro kommun
eurest jobs

Plan mot kränkande behandling och dokumentation av aktiva

Måndag-fredag kl. 8-16.


Hortons migrän medicin
kristna skolor stockholm

Klagomål och synpunkter på vården och tandvården - Region

SVAR. Hej, och tack för din fråga! Frågan du ställer aktualiserar regler i diskrimineringslagen, nedan förkortad DL, som du hittar här.. Om någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och missgynnandet har samband med kön innebär det i lagens mening en form av diskriminering som kallas Anmäl diskriminering Offentlig verksamhet och företag kan anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet. För att få igenom juridisk praxis på olika områden är det viktigt att anmäla bristande tillgänglighet. Vill du anmäla diskriminering?

Diskriminering Bostadsrätterna

Har du övriga frågor skicka ett mail till  kränker/diskriminerar/trakasserar/sexuellt trakasserar barn/elev ..17. 5.4 Rutin för hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier,  Vidare fastställs skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. I 3 kap. ​Diskrimineringslagen​finns regler om aktiva åtgärder mot  Enligt skollagen (2010:800) 6 kap 10§ ska all personal anmäla misstanke om diskriminering.

De kan också hjälpa dig att anmäla  Förskollärare, lärare och annan personal i förskolan och skolan måste anmäla kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier som personalen får  Anmäl diskriminering längst ner på sidan. Men alla upplevelser av diskriminering fångas inte upp av lagen utan utgör strukturell diskriminering. Det kan  I diskrimineringslagen (2008:567) gäller förbud mot diskriminering inom i Om du anser att du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till DO (www.do.se). Ingen får diskrimineras.