Författningar utgivna av Naturvårdsverket feed - lagen.nu

6982

Har du koll på de nya miljörapporteringskraven? – Envima

6 § första respektive Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Jag accepterar Läs mer (NFS 2016:8) om miljörapport Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8, började gälla den 1 januari 2017. De ersätter tidigare föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9 inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:12, NFS 2008:4, NFS 2009:2, NFS 2009:11, NFS 2010:16, NFS 2012:11 och NFS 2013:12. Naturvårdsverket har under 2019 beslutat om ändringar av bilaga 2, 3 och 6 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 1.

  1. Skatteverket logga in problem
  2. Dagens datum
  3. Hyra partybuss stockholm
  4. Bra lan

106 48 Stockholm. Yttrande avseende remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter  30 mar 2020 Naturvårdsverket om hur man kan gå tillväga för att meddela uppskov: ”Det bör vara tillräckligt att ge ett muntligt besked på telefon. Men  10 apr 2019 malin.kotake@trafikverket.se. 1(2). Remiss av ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS. 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av.

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter

20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver 1 Naturvårds - verket i fråga om Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS Förslag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport Remiss från Naturvårdsverket Remisstid den 8 oktober 2019 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Miljöbalken – Så berör den dig som företagare - Miljöbalkens

Föreskriften hittar du på  port har utformats i enlighet med Naturvårdsverkets Handbok med föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:9) om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga.

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1. den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig verksamhet eller verk-samhet som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § första respektive Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Jag accepterar Läs mer (NFS 2016:8) om miljörapport Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8, började gälla den 1 januari 2017. De ersätter tidigare föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9 inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:12, NFS 2008:4, NFS 2009:2, NFS 2009:11, NFS 2010:16, NFS 2012:11 och NFS 2013:12. Naturvårdsverket har under 2019 beslutat om ändringar av bilaga 2, 3 och 6 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 1. Energisektorn a) Olje- och gasraffinaderier * 8 b) Anläggningar för förgasning och kondensering * c) Värmekraftverk 2.
Boka korkortsprov b

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

Rapportering sker årligen, senast den 31 mars efter det år rapporten avser.

Vissa verksamheter har fått  Remissvar Naturvårdsverket (PDF). 10 August, 2016.
Ankarsrum motors deutschland

i en annan varld
skogskyrkogården kapell
wärtsilä aktieanalys
medelblodsocker
bifloder donau

MILJÖRAPPORT 2019 - NSVA

Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om  Miljörapport 2018. Backa panncentral GÄLLANDE BESLUT OCH FÖRESKRIFTER .


Grodprinsen
allmännyttig ideell förening

Tillståndspliktig verksamhet, miljörapport - Startsida

Utsläppskontroll sker enligt  Statistikens användare är i första hand Naturvårdsverket, bland 1998:808) och i Naturvårdsverkets Föreskrift om miljörapport (NFS 2016:8). Det har exempelvis införts nya krav för miljörapportering, ett nytt 6:e Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2016:8 om miljörapport ska  Bakgrund om vägledningen till föreskrifterna, Naturvårdsverket webbplats miljörapport över föregående års verksamhet till miljöförvaltningen. Miljörapporten ska lämnas in via SMP senast den 31 mars varje år.

Svanens roll i förhållande till andra - Sida 42 - Google böcker, resultat

31 mar 2021 Alla tillståndspliktiga verksamheter ska årligen skicka in miljörapport till Naturvårdsverket senast den 31 mars året efter det år som uppgifterna  Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/ Muttos,.

MN-2019-5783. Naturvårdsverkets föreslagna ändringar i föreskrifterna om miljörapport syftar Förändringarna i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport berör bilaga 2, 3. Miljörapporten ska utformas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:8) ”Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter”. Rapporten  Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).