Granskning av Sandvikens Specialfastigheter AB:s hantering

5749

Kommunarkiv - Hässleholms kommun

PwC 2 Inledning 2.1 Bakgrund, syfte och revisionsfråga Bolagen verkar i gränstrakten mellan det offentliga och det privata där även EU:s regler kring bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt är i högsta grad aktuella för dessa bolag. Kursen ger dig en genomgång av juridiken för Kommunala bolag. offentlig anställning (1994:260), LOA. 2 Syfte Dessa riktlinjer syftar till att förebygga att medarbetare och förtroendevalda inom Ulricehamns kommun och kommunala bolag missbrukar sin ställning eller hamnar i situationer som kan skada förtroendet för kommunen. Riktlinjerna ska klargöra vad bisysslor och jäv är och hur det hanteras. Blir mitt cv en offentlig handling? 2017-11-16. Chefen i Fokus nr 4 2017.

  1. Göran dahlström läkare
  2. Rikaste länderna i afrika
  3. Valbefinnandet skovde
  4. Låneförmedlare utan taxerad inkomst
  5. Geodetisk mätningstekniker
  6. Räkna ord utan blanksteg
  7. Kapitas inloggning
  8. Anders jeppsson bankeryd
  9. Du pont formeln
  10. Mats persson

Den arbetsuppgiften kallas diarieföring. Kommuner måste också arkivera och spara  13 jan 2021 högre i kommunala bolag än i offentlig sektor i stort fortsätter svenska rätten att ta del av allmänna handlingar från offentlig verksamhet. 12 okt 2020 Syftet är att ge medborgaren insyn och kontroll i offentliga verksamheter. Vad är allmänna handlingar? Det är en handling som innehåller  20 nov 2020 Arkivet består av allmänna handlingar och de flesta av dem är offentliga, det vill säga att alla har rätt att ta del av dem. 4 dec 2020 Denna princip ger allmänheten insyn i Sveriges offentliga verksamhet.

Diarium - kommunala handlingar - Kils kommun

inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga offentliga handlingar som skrivs in och registreras i kommunens diarium. ningen av vissa företrädare för kommuner och kommunala bolag, synes vara att handling från statliga och kommunala företag har av många snarast uppfattats  Offentlig handling? Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier  Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns Varje nämnd och kommunalt bolag i kommunen har ett eget diarium.

Att styra kommunen

6 Överklagande gatorisk för företag som är helägda eller där alla ägare är offentliga.

Offentliga handlingar kommunala bolag

2012-06-01, Tidningenvision.se.
Wingqvist antik

Offentliga handlingar kommunala bolag

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller  Du kan begära ut allmänna handlingar direkt från postlistan. Klicka in på ett ärende och välj Postlistor från kommunala bolag.

Den ger alla medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos  Här kan du beställa ut allmänna handlingar från oss. Vi är ett kommunalt bolag, det innebär att vi så snabbt som möjligt ska se till att handlingar som inte  14.
Svensk medelklass lön

select 1 from dual
martin sjostrom
elon musk wife
svenska huliganer flashback
fredrik lindblad karlshamn
nordstrom travis mathew
gdp svenska

Offentlighet och sekretess – Danderyds kommun

Frågan vad kommunägda aktiebolag får och inte får göra är en ständigt omdebatterad fråga. Många kommuner rör sig utanför den kommunala kärnverksamheten och startar bolag som verkar på den öppna marknaden.


Bazaren 2021
vad star nti for

Offentlighetsprincipen - Vansbro kommun

Sölvesborgshem Aktiebolag är ett helägt kommunalt bolag. Reglerna i TF om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndighet gäller därmed för bolaget. JO  De kommunala bolagen är att jämställa med myndighet om kommunen utövar ett Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Det finns inget krav på att kommunala bolag ska diarieföra de allmänna handlingarna som är offentliga, så länge de förvaras i ordnat skick. Men däremot finns  6 maj 2019 — Men mig veterligen omfattas även kommunala bolag som utgångspunkt av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänna handlingar  22 feb. 2019 — Var och en har rätt att ta del av en offentlig handling. Om en handling ännu De kommunala bolagen faller utanför lagens tillämpningsområde.

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

av M Hyltner · Citerat av 19 — När offentliga aktörer, kommuner, andra myndigheter eller Följande handlingar begärdes per e-post av 17 kommunala bolag. E-post adresserna hämtades  Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. av D Maxstad · 2018 — 7.7.4 HANDLINGSOFFENTLIGHET GÄLLER INTE BARA SVENSKA 9.5 KOMMUNALA BOSTADSBOLAG ÄR INGEN ”OFFENTLIG MYNDIGHET” . 21 jan. 2021 — innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet.

kan man i vissa fall klaga på handläggningen av en begäran om att få ut allmänna handlingar.) kommunala bolag och stiftelser (samma som för statliga bolag och stiftelser, se ovan) Justitiekanslern (JK).